Altani stała się bogiem

Altani (涼亭) z rodu Orumi przyszła na świat 14 lutego 2016 roku w Hedei w Lusan. Została zgładzona przez Amala Toghona 4 marca 2018 roku w Ałakan-Pedi, po tym, jak Yong Pyok z dynastii Temunranów wydał na nią skazujący wyrok za zdradę państwa. Tak brzmi wersja oficjalna. Z faktami z jej życia nie można polemizować, ale jest też cała masa rozlicznych faktów celowo przemilczanych przez panujących w Kugarii. Warto te fakty przypomnieć. Czytaj dalej w Pogoni >>>

Ciężka bitwa pod Tienshi

Kilkudniowy pobyt w Egshibaigun pozwolił zebrać niezbędne informacje do dalszej wyprawy. Zwiadowcy Ordy Rezerwowej ruszyli na terytoria wschodnie i południowo-wschodnie. Chan nie chciał zwlekać. Chciał jak najszybciej zabezpieczyć pogranicze południowe i przygotować się do ewentualnego marszu na południe, by jego panowanie na tych obszarach rozprzestrzeniało się. Czytaj dalej w Pogoni >>

Obiekty, które mówią wszystko o Nordacie

Kilka dni temu do portu w Czoczen przybił statek. Na pokładzie statku znajdował się specjalny transport, który miał zostać dostarczony do Wielkiej Jurty, a jego strażnikom przykazano, by nie zatrzymywali się nawet by napoić konie. Trzeba było jechać bez względu na wszystko, gdyż to był transport prawdziwie specjalny! Wyjątkowy! Jedyny w swoim rodzaju! Po prostu taki, który nie mógł czekać i wlec się po stepach, kiedy chan musiał go po prostu jak najszybciej zobaczyć!

Czytaj cały artykuł Chapara w Pogoni >>>

Wyprawa do ujścia Alaju

Güjük Chan po zmobilizowaniu Ordy Rezerwowej i Tumenu Gwardii Chańskiej wyruszył z Lusan do Xiasong w Anshan, gdzie zaopatrzywszy się w żywność i zapasowe konie, ruszył w dół rzeki Alaj do nadgranicznego miasta Yole Bator, z którego miał poprowadzić wyprawę wojenną na kraj Mekarigutyrijczyków znajdujący się u ujścia tej rzeki do jednego z południowych mórz nordackich. Wyprawa miała więc znamiona posunięcia o strategicznym znaczeniu dla kraju, bowiem w ten sposób miano pozyskać zapasowy dostęp do wszechoceanu.

20 tysięcy kugarskich żołnierzy przekroczyło granicę w godzinach rannych dnia 8 marca 2018 roku, po czym spokojnym marszem kierowały się one wzdłuż rzeki, nad którą widać już było pierwsze zwiastuny wiosny – dodatnie temperatury i oślepiające słońce topiły śniegi w tym regionie, odsłaniając step. Podążając na południe nokudzi Güjüka napotykali nawet pierwszych pasterzy, którzy wypędzali nieliczne stada na step, zawczasu zmierzając na pastwiska w dolinie Alaju. Gdy żołnierze wstrzymywali ich pochód, aby armia Chana mogła przejść swobodnie jako pierwsza – wtedy wiwatowali widząc kugarskiego monarchę, pozdrawiając go z oddali. Żołnierze dopytywali ich w międzyczasie, czy czeka ich tutaj walka, na co wieśniacy odpowiadali, że namiestnik ma co prawda siły zbrojne, jednak nie jest wrogo nastawiony wobec Chanatu, stąd walk nie należy się spodziewać. Taką też wiadomość przekazano chanowi. Uspokoił on jednak swych żołnierzy, by byli gotowi na wszystko, nie napawając się przedwcześnie entuzjazmem. Upomniał ich, że cnoty Kugarów wyrabiają się w walce, dlatego należy ciągle wojować, aby je w sobie pielęgnować. Nie mówiąc już o pozostawaniu w ciągłej gotowości do obrony ojczyzny.

Kolumny wojsk chańskich po półdniowym marszu podeszły pod duże portowe i ufortyfikowane miasto Laitong, położone na lewym brzegu Alaju, u jego ujścia do morza. Zdziwiono się jednak mocno, gdyż Chan po swej prawej ręce widział tereny nadmorskie Królestwa Tuyuhun, ale z lewej ręki nie spodziewał się zobaczyć lądu. Uważał, że Alaj w tym miejscu uchodzi do pełnego morza, a tym czasem zdawał się wpadać do zatoki. Chan nazwał więc kraj, do którego przybył, Egshibaigun, co się tłumaczy jako Nie ma ujścia do pełnego morza.

Gdy wojska rozpościerały się jak do oblężenia, wówczas z Laitongu przybyła misja namiestnika Kadu, która po uzyskaniu dostępu do Chana Güjüka, zaprosiła go do miasta. Naturalnie – chan z tego zaproszenia skorzystał. Wprowadził więc do stolicy kraju Egshibaigun kilka minganów swej doborowej gwardii, zaś resztę wojsk, a w szczególności Ordę Rezerwową pozostawił przy murach, w gotowości do wejścia do miasta, jak również do odparcia na nie ewentualnego ataku. Tego nie spodziewano się jednak, choć odkrycia nowych ziem nie pozostawiały złudzeń – trzeba być gotowym na wszystko.

W mieście Güjük został serdecznie przyjęty przez Kadu, który oddał Chanowi Kugarskiemu panowanie nad krajem, a Chan ogłosił się Panem Egshibaigun. Po uroczystym objęciu władzy w kraju Chan oddał się rozmowie z Kadu, a zgromadzeni dostojnicy i żołnierze poczęli świętować kolejny tryumf Chanatu Kugarskiego. Kadu opowiadał zaś Chanowi, że podania znane w Ałakan-Pedi o morzu na południu są nieprawdziwe, bo morze jest znacznie dalej. Handlarze nazywają je Dalain Enkitain, czyli Morzem Spokoju. Wiatry są tam łagodne, co umożliwia ożywiony handel. Chana znacznie bardziej ciekawiły jednak tereny lądowe położone nad tym morzem, a nie ono samo. Kadu opowiadał więc dalej: wschodnie wybrzeże zatoki Alaju jest kamieniste i górzyste. Nie ma tam żadnej drogi utwardzanej, a jedynie małe ścieżki, z których korzystają tylko piesi wędrowcy i z rzadka pasterze czy myśliwi. Aby jechać na południe trzeba wybrać się najpierw na wschód i ominąć góry nadmorskie. Za nimi rozpościerają się płaskowyże i niskie góry, przez które można swobodnie poruszać całe armie. Tam kończą się także rdzenne ziemie Mekarigutyrijczyków, a zaczyna ziemia, którą miejscowi nazywają Kharankhuigazarban, tj. Ziemie Mroku i Mgieł.

Autor: Güjük

Güjük Chan: Kugaria nikogo nie zaatakuje

Nie milkną echa brodryjsko-winkulijskiego ultimatum, które w imieniu tych państw wystosował przed dwoma dniami Jan Lubomirski. Przypomnijmy na wstępie, że Car Brodrii Iwan Iwanowicz I Pietrow oraz Naczelnik Państwa Szymon Uchastok domagają się od Chanatu Kugarskiego zrezygnowania z roszczeń do terytoriów uznawanych od lat za sporne z sukcesorami Uhrainy, a od powstania Winkulii także wschodnich rubieży Chanatu. Ponadto władcy tych państw oczekują, że Chanat Kugarski zrezygnuje z swojej teorii o Wielkiej Kugarii, czyli koncepcji kreowanej w kręgach władzy o Kugarii większej niż Chanat, którą ten chce włączyć w swoje granice.

W społeczeństwach Kugarii i Brodrii przez dwa ostatnie dni narastała gorączka wojenna, podgrzewana przez inne ośrodki polityczne na Nordacie. Chodzi o Bialenię, w której pojawiły się głosy, że warto poprzeć Brodrię i Winkulię dla… zwiększenia aktywności. Groźba wojny zmobilizowała także Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską, która ugięła swoje kolana przed Iwanem Pietrowem i zadeklarowała wsparcie Brodrii w wojnie, prowadząc od początku typową dla jej stylu komunikacji agitację.

Chanat Kugarski dostał czas dwóch dni na złożenie odpowiedzi na ultimatum. 1 marca Darug Chanatu Kugarskiego wystosował oświadczenie, w którym zakomunikował, że Chanat Kugarski nie będzie odpowiadał na tekst z żądaniami z powodu stylu wniesienia tego dokumentu oraz jego treści. Był to bezpośredni skutek aroganckiego zachowania brodryjsko-winkulijskiego posła, który nie zachowywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami obycia w stosunkach dyplomatycznych. W oświadczeniu zostało również powiedziane, że Güjük Chan wygłosi na tę okoliczność specjalne orędzie. Pojawiło się ono dzisiaj w Wielkiej Jurcie.

W pierwszej części swojego wystąpienia Chan Kugarski podkreśla, że wojna Kugarii została już dawno wydana, a obecny najazd propagandowy jest tego tylko najnowszą odsłoną. Władca Kugarów prowadzi również rozważania nad tym, jakie pobudki rządzą podżegaczami wojennymi, którzy mieszkają nie tylko w Brodrii, ale również w Bialenii, jednoznacznie oceniając tę nagonkę jako aktywność bezowocną i jałową. Z ust Chana pada również obietnica – Chanat Kugarski nie będzie przyglądać się biernie tym atakom, dlatego zmobilizuje Ludy Stepu do większej i wytężonej walki w mikronacyjnych przestrzeniach komunikacji, aby przekaz kugarski docierał dalej niż przekaz wrogów Chanatu.

Kolejnym problemem poruszanym przez Güjüka jest temat wojennych przygotowań przeciwników Chanatu Kugarskiego, a w zasadzie tylko Carstwa Brodryjskiego. Chan stwierdza, że broń wrogów Chanatu zostanie wytrącona z ich rąk, by nie mogli podjąć walki. Władca trzech kugarskich narodów podkreśla również bardzo wyraźnie, że Chanat Kugarski nie podejmie żadnych działań zbrojnych przeciw jakiemukolwiek państwu v-świata. Dodaje zaraz, że Pakt Syeryeski bronić się będzie tylko przed atakami z zewnątrz, dążąc do rozwoju koncepcji „Wielkiej Kugarii” w sensie mentalnym i intelektualnym. W wystąpieniu monarchy padają obietnice budowy lepszej Kugarii oraz rozwoju całego kontynentu.

Wystąpienie naszego przywódcy kończy się zapowiedzią respektowania praw wszystkich narodów nordackich do życia na kontynencie i samostanowienia, a także stwierdzeniem, że Chanat Kugarski nie będzie nikogo pozbawiać jego praw w sposób siłowy.

Kobieta z manią wielkości

Piękny weekend majowy przyniósł nieoczekiwany wzrost napięcia pomiędzy Brodrią Południową a Chanatem Kugarskim, po tym, jak Piotr Konstanty Pawłowicz wystosował w imieniu Carycy Aleksandry ultimatum pod adresem władz Kugarii i jej mieszkańców. Czytamy w nim, że Kugarowie mają poddać się woli i pod opiekę Aleksandry, co ma odbyć się poprzez złożenie hołdu lennego przez chana i wyniesienie carycy na kugarski tron. [Cały artykuł jest dostępny w Pogoni…]

Spokojnie, to tylko awaria

W związku z przedłużającą się do kilkudziesięciu godzin niedostępnością strony Chanatu Kugarskiego nasza redakcja otrzymała wiadomość od bogów Nieba z następującym, uspokajającym komunikatem:


Bogowie Nieba zawiadamiają, że jedna spośród trzech stron Chanatu Kugarskiego znajdująca się pod adresem kugaria.cba.pl została zablokowana przez hostingodawcę. Problemy podobnej natury zdarzały się z winy cba.pl w przeszłości, a po ich ustąpieniu strona Chanatu zawsze wracała do użytku. Tak będzie i tym razem. Ponadto zdając sobie sprawę, że korzystanie z darmowego hostingu może nastręczać podobnych problemów, z czym Kugaria ma przykre doświadczenia, bogowie Nieba postanowili przenieść Kugarię na własny serwer i nową domenę w ciągu najbliższych trzech miesięcy.


Bogowie Nieba podali również ostatni stan licznika postów na forum Chanatu Kugarskiego, jeżeli strony nie udałoby się przywrócić do końca miesiąca, po którym, jak wiemy, wychodzi kolejny ranking, w którym Chanat Kugarski chce się pojawić. Stan ten wyniósł 1 146 postów.

Yong Pyok abdykuje

Było to do przewidzenia i było to kwestią czasu. Yong Pyok Chan zapowiedział swoją abdykację kilka tygodni temu, zastrzegając wówczas, że ta nastąpi, gdy tylko wojna domowa się skończy. Wojna skończyła się definitywnie 24 kwietnia, a chan dotrzymując danego słowa postanowił dziś zrzec się tronu. Jeszcze przed Wielkanocą wiedzieliśmy, kim będzie jego następca. Yong Pyok Chan uznał wówczas, że do dynastii Temunranów dołączy Kuyuk jako jego kuzyn, a syn nieznanego lub nieznanej osoby z rodzeństwa Kubilaja. W ten sposób dopełnia się dzisiaj nitka Kubilaja, a rozpoczyna nitka Kuyuka. Zanim jednak omówię pokrótce kim jest nowy władca Kugarii warto będzie poświęcić ten tekst ustępującemu chanowi, przy czym nie będzie to notka biograficzna, ani kronika, a raczej garść luźnych wspomnień o człowieku, który był drugim chanem kugarskim.

Cały tekst dostępny w Pogoni

Wraz z wojną domową zniknęły konta

Yong Pyok Chan ogłosił koniec wojny domowej. Powiedział również, że Altani, Torkan Ingawaar oraz Narin Togoril czekają na procesy sądowe. Pierwsza dwójka została podobno pojmana. Jedynym przeciwnikiem dynastii Temunranów, na czele której ma stanąć wkrótce Kuyuk, pozostał obywatel Rzeczypospolitej – Ivan von Lichtenstein. Stało się to 18 kwietnia. W tym samym dniu zaczęły dziać się jednak dziwne rzeczy, które mogą być symptomami nowego stadium wojny. Pytaniem jest jednak kto musiał stanąć po stronie rebeliantów, aby dokonać większych zniszczeń w dwie doby niż oni dokonali w ciągu kilku tygodni? Przejdźmy jednak do rzeczy.

Po ogłoszeniu przez chana końca wojny domowej jeszcze tego samego dnia z systemu informatycznego Chanatu Kugarskiego wyparowały konta… następcy tronu Kuyuka oraz Ivana von Lichtensteina. Skala tych zniszczeń okazała się już w tej chwili pokaźna, gdyż Kuyuk dysponował znacznym dorobkiem ok. 2 tysięcy postów na forum oraz artykułami prasowymi w Pogoni, które nie przepadły, jednak straciły właściciela. Oznacza to, że ich identyfikacja będzie utrudniona lub niemożliwa. Krótko mówiąc ok. 2 tysiące wpisów Kuyuka wisi na forum anonimowo. Jakby tego było mało w ciągu kolejnych 24 godzin wyparowały konta Aryka Gokiego – Jargchuchi, Narina Togorila – dotychczasowego sojusznika Altani, który się poddał przed zakończeniem wojny, Yesuntei – Herolda chana Yong Pyoka i synowej Aryka Gokiego, natomiast moje konto zostało zablokowane i nie mogę na nim się zalogować. To samo dotyczy Kuyuka, który po kasacie swojego konta zaraz założył nowe, które uległo szybkiej blokadzie. Wśród Kugarów, którzy nie stracili swych kont są Kubilaj, Yong Pyok Chan, Amal Chigu, Altani i Dżebe. Jest to bardzo niepokojąca sytuacja mająca znamiona dywersji dokonanej przez jedną lub kilka z tych osób, która już teraz skończyła się katastrofalną dewastacją forum dyskusyjnego, które zostało sparaliżowane: ponad połowa aktywnych Kugarów nie ma swoich kont lub zostały one zablokowane.

Kogo można podejrzewać o tak tragiczne w skutkach działania? Ciekawą osobą w gronie tych, których konta pozostają nietknięte jest oczywiście Altani, niemniej jednak ona nie miała odpowiednich uprawnień dostępu do strony, z których z pewnością skorzystałaby wcześniej niż dopiero po rozbiciu wszystkich jej wojsk. To samo można powiedzieć o Amalu Chigu oraz Dżebe. Nie wiem jak sytuacja wygląda z Yong Pyok Chanem, jednak jest mało prawdopodobne, że i on ma odpowiednie uprawnienia, gdyż swego czasu podczas afery z Kokochu zwracał się on z prośbą do bogów Nieba o interwencję i zablokowanie konta tegoż człowieka. Na liście podejrzanych o dokonane zniszczenia pozostają więc Kubilaj i Quo. Czy można sądzić, że jeden z nich zdecydował się na tak drastyczne kroki? Kubilaj nie był prawdopodobnie administratorem, choć nie mamy takiej pewności. Dżebe wspominał jednak, że to właśnie Kubilaj został w zeszłym roku obalony z tronu, po którym tenże przeszedł w ręce Yong Pyok Chana. Mógłby więc mieć motyw. Dlaczego jednak zdecydował się unicestwiać konta swoich wiernych poddanych, jakim był np. Aryk Goki czy Bogu ducha winna Yesuntei? Natomiast wydaje się, że Quo nie miałby żadnego interesu w tym, by usuwać konta osób związanych z zwycięskim obozem.

Sytuacja wydaje się bardzo dziwna i na pewno będzie mieć swój ciąg dalszy. Wygląda jednak na to, że wojna domowa przybiera charakter totalny i nie do końca wiadomo jest, jakie są teraz jej strony.