Sarmaci twardo na pierwszym miejscu. Ranking za czerwiec

Od czasu publikacji ostatniego rankingu aktywności na forach autorstwa Kuyuka minęły miesiące. W tym czasie jednak zrodziły się inne inicjatywy monitorujące aktywność mikronautów. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Gryhorego Piotra Petrowicza – Kanclerza Królestwa Agurii, który systematycznie publikuje miesięczne raporty o aktywności państw wirtualnych. Dzisiaj ukazał się kolejny, za czerwiec. Jego wyniki są następujące:

Ranking aktywności państw wirtualnych
Zestawienie sporządzone na podstawie ilości postów zamieszczonych na forach w CZERWCU 2016.

 1. Księstwo Sarmacji – 4005
 2. Republika Bialeńska – 1612
 3. Królestwo Dreamlandu – 1401
 4. Rzeczpospolita Obojga Narodów – 1266
 5. Królestwo Wurstlandii – 812
 6. Imperium Abachazji – 529
 7. Trizondal – 492
 8. Królestwo Agurii – 437
 9. Chanat Kugarski – 359
 10. ZSKHiW – 245
 11. Królestwo Południolandii – 216
 12. Państwo Kościelne Rotria – 205
 13. Monarchia Austro-Węgierska – 149
 14. Imperium Skarlandu – 141
 15. Federacja Slawonii – 125
 16. Państwo Korubańskie – 122
 17. Demokracja Surmeńska – 114
 18. Królestwo Francji i Nawarry – 95
 19. Mandragorat Wandystanu – 74
 20. Republika Parlandii – 22
 21. Republika Przedruska – 11

Pierwsze miejsce zajęło po raz kolejny Księstwo Sarmacji z wynikiem 4.005 postów (o 3 mniej niż w maju). Drugie miejsce przypadło z kolei Republice Bialeńskiej, która wzbogaciła się w czerwcu o 1.612 postów (spadek o 37,4%). Na trzecim miejscu uplasowało się Królesto Dreamlandu z stanem licznika na poziomie 1.401 postów (wzrost o 10,0%). Moja ojczyzna znalazła się na miejscu dziewiątym z wynikiem 359 postów. Wynik jest skorygowany o 25 postów, których w aguryjskim rankingu nie uwzględniono z uwagi na podwójne liczniki postów w Chanacie Kugarskim, które są rozbite na „nowe tematy” i „odpowiedzi”. Wyjaśnił tę sprawę na naszym forum dyskusyjnym Kuyuk – autor kugarskich rankingów tygodniowych z ostatniej jesieni i zimy. On też ustalił, że 21 państw z rankingu aguryjskiego wysłało łącznie 12.432 posty. Udział trzech czołowych państw w tym rezultacie wynosił odpowiednio: Sarmacja 32,2%, Bialenia 13,0%, Dreamland 11,3%. Chanat Kugarski dołożył natomiast 2,9%.