Liga Samoobrony Północy w budowie swojego chanatu

Przedłużający się stan pustki i niewiedzy, którego nie są w mocy na razie zażegnać bogowie Nieba, od których nie mamy jasnej informacji, czy serwis Chanatu Kugarskiego powróci w najbliższym czasie oraz pod jakim adresem, Liga Samoobrony Północy pod przewodnictwem Regenta Aryka Gokiego oraz Kanclerza Sibaguchu rozpoczęła prace nad stworzeniem serwisu internetowego dla chanatu, który nasza organizacja ma prawo utworzyć z części ziem, które mają wejść w skład Kaganatu Kugarskiego. Aryk Goki, który 12 lipca przekazał mi informację, że obecnie się urlopuje, zapewnił, że pozostaje w kontakcie z Kanclerzem, a ten pracuje nad treściami na tę stronę. Nie wiadomo jednak, jakiego spustoszenia ten kryzys dokonał wśród kadr całego państwa, ale w ramach Ligi Samoobrony Północy, liczącej sześciu członków, nie udało nam się dotychczas nawiązać kontaktu z dwoma z nich: Xartsagą oraz Xi Shangkunem, dlatego jeśli tylko zapoznaliby się z tym komunikatem, prosi się ich o nawiązanie łączności.