O Nas

Posłaniec – Głos chrześcijan z Wielkiego Stepu jest prawicowym pismem redagowanym przez Ilanchi. Kugara. Darunalgaljczyka. Monarchistę. Porusza sprawy o tematyce religijnej w kontekście mikronacyjnym oraz przekazuje depesze o bieżącej sytuacji w kraju Wielkiego Chana Kubilaja.

Kontakt do Redakcji:

Ilanchi
e-mail: ilanchiku@wp.pl